HORARIS
ADAPTATS A LA SEVA DISPONIBILITAT

QUAN I A ON?

A CASA SEVA. Vostè em digui a on i jo faig la resta. Dissenyo, i adapto l'entrenament a l'espai, i els horaris a convenir. Truqui'm.

TORREMIRONA ESPORT I SALUT, a Navata. Sigui soci/sòcia o no; ens hi podem trobar, i els horaris a convenir. clubtorremirona.com.